Bank og ledelse

Som ansatt i bank og organisert i Finansforbundet får jeg hver måned Finansfokus i posten. I bladet som dumpet ned i postkassen min for et par dager siden handler hovedoppslaget om hvordan dagens finansledere blir mer autoritære.
AutoritarEn undersøkelse utført av Finansfokus viser at halvparten av de ansatte i finansbransjen opplever at ledelsen utvikler seg i en mer autoritær retning og at man har mindre innflytelse på egen arbeidssituasjon.  Dette på tross av at forskning viser at denne type ledelse fungerer dårlig.
En teori er at kontroll og måling av de ansatte føles mindre krevende. Da blir det jo færre hensyn å ta og man får det som man vil uten “støy”. Resultatet kan fort bli at man må gjøre mye mer selv enn hvis man tok medarbeiderne med i prosessen. Alle ledd i bedriften sitter jo med kunnskap og erfaringer som en dyktig leder bør vite å høre på og benytte seg av. I tillegg vil de ansatte føle mer eierskap til avgjørelsene som blir tatt og gjøre en enda større innsats for å nå de felles målene.

Kanskje kommer denne den dominante lederstilen av at lederne tror at medarbeiderne er en gjeng unnasluntrere som bare “gjør det de må? I mine øyne er det i de fleste tilfeller det motsatte som gjelder. Ansatte som får tillitt og som føler at lederne har tro på de gjør en mye bedre jobb. Dette er min avtroppende leder Anne et godt eksempel på. Hun har hele tiden gitt oss tillitt og vi yter ekstra for å bevise at vi er tillitten verdig.

Jeg håper at min arbeidsplass aldri går i den fella, men det er ikke godt å vite… Undersøkelsen som denne artikkelen refererer til viser at 45% av de spurte føler at de i liten eller svært liten grad kan påvirke sin egen arbeidsplass. Hvis det er den veien det skal gå vet jeg at det ikke vil gå mange årene før jeg også må finne på noe annet å gjøre.
Lederen i Finansforbundet, Pål Adrian Hellman, sier i artikkelen at han dessverre ikke er overrasket over resultatene i undersøkelsen. Han frykter at hvis finansnæringen ikke får opp øynene vil den gå glipp av mange unge dyktige medarbeidere som ikke vil finne seg i å arbeide under slike forhold.

Pål Adrian HellmanLa oss håpe at de dyktige arbeiderne som er i næringen allerede heller ikke finner seg i utviklingen. Jeg har kun vært i banken i 8 år, men mange av mine dyktige kollegaer har vært der i godt over 20 år. Noen mye lenger.

I USA er det veldig vanlig at lederne bestemmer alt og de ansatte utfører jobben uten å tenke og uten noen mulighet til påvirkning. Det som har vært spesielt med Norge er at vi er et land bestående av langt mer selvstendige individer. Det betyr ikke at vi ikke er godt på samarbeid, for det er vi. Det betyr at vi er godt på å tenke selv og å ta gode avgjørelser på egenhånd. Dette er en utrolig viktig ressurs for norske firmaer, og noe av det som gjør at norsk næringsliv har gått så bra som det har. Vi tar tenker og tar ansvar.

Jeg håper at ledelsen på min arbeidsplass er klar over dette og vokter seg vel for å gå i den fellen som store deler av næringen allerede har gått i.
Hør på oss og ta oss med på lag. Det er vi ”på gulvet” som vet hvordan arbeidsplassen vår fungerer både rent funksjonelt og mentalt. Som vet hva som må til for at vi skal yte bedre og hva som bør forbedres.

Jeg håper at den lederen som skal overta roret etter min flotte nåværende leder, er en selvstendig person som ser oss ansatte og ikke bare ledelsens krav. At den personen ser hvilke muligheter han/hun har med den flotte gjengen vedkommende skal lede og bruker denne ressursen til bankens felles beste.